preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Dr. Franjo Tuđman" Beli Manastir

Login
Tražilica

Raspored pisanih provjera

Sukladno PRAVILNIKU O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, vremenik pisanih provjera samo je okvirni plan te je podložan promjenama. Stoga podsjećamo učenike da redovito provjeravaju vremenik unutar aplikacije eDnevnik.

Raspored informacija
"Mravci - znalci"

 

Priručnik za pomoćnike u nastavi  za rad s djecom s teškoćama u razvoju

Priloženi dokumenti:
Ucimo zajedno.pdf

 

Sigurnost na internetu

 

Kampanja za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom

Raspored zvona

1. sat

8:00-8:45

13:30-14:15

2. sat

8:50-9:35

14:20-15:05

3. sat

 9:50-10:35

15:20-16:05

4. sat

10:50-11:35

16:10-16:55

5. sat

11:40-12:25

17:00-17:45

6. sat

12:30-13:15

17:50-18:35

 

Školska kuhinja

Naš YouTube kanal

 

Upisi u srednju školu

Upisi.hr

Kampanja za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom

1. Potrebno je znati: seksualno nasilje je složen i osjetljiv problem zastrašujuće širokih razmjera

Dostupni podaci govore kako je 1 od 5 djece u Europi žrtva nekog oblika seksualnog nasilja. Procjenjuje se kako je u 70-85% slučajeva počinitelj poznat žrtvi.

Seksualno nasilje nad djecom pojavljuje se u brojnim oblicima: incest i seksualno zlostavljanje, pornografija, prostitucija, trgovanje, namjerno dovođenje djeteta u situaciju da gleda seksualno zlostavljanje ili seksualne aktivnosti te seksualno nasilje od strane vršnjaka.

Djeca žrtve seksualnog nasilja trpe mnogo više od same nedopustive povrede njihovog tjelesnog integriteta: ono utječe na njihovo mentalno zdravlje te uništava povjerenje prema odraslima.

Žrtve se često povlače u sebe jer osjećaju sram, krivnju i strah. Neka djeca žrtve su toliko malena da ne shvaćaju što im se događa, a djeca često ne znaju kako i gdje zatražiti pomoć.

Posljedice seksualnog nasilja nad djetetom mogu ostati prisutne u njegovom životu i do odrasle dobi - životu o kojem svjedoče kao proživljenom u skrivenoj tuzi i boli.

Većina zlostavljane djece poznaje svog zlostavljača. Počinitelji su iz kruga obitelji i zajednice: rođaci, obiteljski prijatelji ili skrbnici.

Iako je teško doći do točnih podataka koji prikazuju razmjer problema, broj sudskih slučajeva vezanih uz seksualno zlostavljanje, počinjeno u ustanovama socijalne skrbi, stalno je u porastu. Ni jedna ustanova nije iznimka. Ustanove kojima nedostaju odgovarajuće mjere prevencije, zaštite i nadzora idealno su okruženje za one koji vrebaju djecu te izdvajaju onu s teškoćama u razvoju zbog njihove dodatne ranjivosti.

Nažalost, mučeništvo djeteta žrtve ne završava uvijek otkrivanjem zlostavljanja. Prečesto djeca postaju žrtve rupa u zakonu i nekvalitetno koordiniranih ili neprimjereno podučenih pravnih, socijalnih i zdravstvenih službi. Osuda počinitelja ne znači uvijek zadovoljavanje pravde. U slučajevima gdje se snimke zlostavljanja odmah ne uklone s internetskih stranica, primjerice, proces oporavka zlostavljanog djeteta može se ozbiljno narušiti.

Djeca žrtve seksualnog nasilja imaju pravo na odgovarajuću psihološku i medicinsku pomoć.

Počinitelji seksualnog nasilja nisu uvijek odrasli. Sama djeca mogu iskazati štetno seksualno ponašanje. Istraživanja pokazuju da je mala vjerojatnost da će dijete koje je počinilo seksualno nasilje nad drugim djetetom to ponoviti ukoliko se s njim postupa na primjeren način. Većina djece počinitelja sama su žrtve zlostavljanja ili zanemarivanja.

2. Konvencija Vijeća Europe za borbu protiv svih oblika seksualnog nasilja

Stupanje na snagu Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja ("Konvencija iz Lanzarotea") 1. srpnja 2010. godine predstavlja značajan iskorak u sprječavanju seksualnog nasilja, zaštiti djece i borbi protiv nekažnjavanja.

Uporište Konvencije je Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta te je ona prvi međunarodni instrument koji se prema seksualnom zlostavljanju djece postavlja kao prema zločinu, neovisno o tome gdje i tko ga je počinio - u kući, u ustanovi socijalne skrbi, kroz mreže organiziranog kriminala ili preko interneta. Konvencija je otvorena za ratifikaciju zemljama izvan Europe, kao i državama članicama Vijeća Europe te od zakonodavaca zahtijeva proširenje opsega statutarnog ograničenja prema kojem se slučajeve seksualnog zlostavljanja djeteta dovodi pred sud, jer u nekim slučajevima žrtva već dosegne punoljetnost.

Konvencija naglašava važnost prikupljanja podataka i seksualnog obrazovanja te poziva na uspostavljanje službi koje djeci omogućuju prijavljivanje zlostavljanja. Konvencija propisuje kako sudski postupci moraju biti naklonjeni djeci, uzimajući u cijelosti u obzir traumu zlostavljanja i potrebu za zaštitom sigurnosti, privatnosti, identiteta i ugleda žrtve.

Konvencija priznaje ključnu ulogu stručnjaka, zagovaratelja dječjih prava, poslovne zajednice, medija i partnera. Njome se od zemalja traži razvijanje seksualnog obrazovanja te provođenje kampanja podizanja razine svijesti i promicanje sudjelovanja djece i u osmišljavanju preventivnih mjera i kampanja.

3. Kampanja osnaživanja

Vijeće Europe je u Rimu (Italija), 29. rujna 2010., pokrenulo Kampanju za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. Glavni ciljevi Kampanje su:

  • promicanje potpisivanja, ratifikacije i provedbe Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja;
  • pružanje znanja i praktičnih rješenja za sprječavanje i prijavljivanje seksualnog nasilja nad djecom i to djeci, njihovim obiteljima/skrbnicima i društvu, a time i podizanje razine svijesti o stvarnim razmjerima seksualnog nasilja nad djecom.

Vijeće Europe kampanjama želi osnažiti vlade, članove parlamenata, mreže stručnjaka, civilno društvo, roditelje i djecu, omogućujući im poduzimanje potrebnih koraka za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom.

a. Materijali kampanje

Različite vrste materijala za podizanje razine svijesti te informativnih materijala izradit će se za različite skupine kojima je kampanja namijenjena:

  • priručnici i brošure o Konvenciji iz Lanzarotea pomoći će partnerima kampanje u zagovaranju ratifikacije ovog pravnog instrumenta;
  • publikacije, izvješća i tematske studije naglasit će stanje istraživanja, dobrih primjera iz prakse te inovativna sredstva za borbu protiv seksualnog nasilja, bilo u obliku seksualnog iskorištavanja, vrbovanje djeteta za seksualne svrhe, seksualnog zlostavljanja ili trgovanja;
  • materijal namijenjen određenim skupinama (parlamentarci, mediji, djeca, roditelji, učitelji, socijalni radnici, lokalne vlasti itd.)

Posebno praktično rješenje za roditelje za podizanje razine svijesti: "Pravilo donjeg rublja"

Vijeće Europe izradilo je materijal za podizanje razine svijesti koji će roditeljima i skrbnicima pomoći da razgovaraju s djecom na pozitivan i djetetu naklonjen način o njihovom pravu da definiraju osobne granice i pravu da kažu ne ukoliko nisu sretni što ih se dira, te objasne da djeca mogu razgovarati s povjerenjem o ovoj temi s onima koji se za njih brinu.

Rješenje za podizanje razine svijesti nazvano je "Pravilo donjeg rublja". Rješenje će se prikazati u TV spotu, slikovnici za djecu, na internetskoj stranici te plakatima i razglednicama.

U TV spotu u trajanju od trideset sekundi pojavljuju se dva lika: Kiko i ruka. Kiko je maleno dijete, ni dječak niti djevojčica, neodređene rase, koje susreće brižnu ruku. Kiko joj dopušta da mu miluje kosu i nos, no kada ga ruka upita: "Mogu li te dotaknuti u području donjeg rublja?", Kiko odlučno odbija.

Glavna poruka materijala za podizanje razine svijesti jest "Jedno od petero djece žrtva je seksualnog zlostavljanja". Obično od strane poznate osobe. Spriječite da se to dogodi vašem djetetu. Poslušajte i prihvatite osjećaje vaše djece. Naučite ih "Pravilu donjeg rublja". Jednostavno pravilo jasno će odrediti gdje se vaše dijete ne smije dirati.

Neke od glavnih poruka glase:

  • Dobre tajne vas čine sretnima, loše ne.
  • Razgovarajte sa svojom djecom i budite sigurni da ona razgovaraju s vama.
  • Ako se zbog dodira osjećaš loše, onda on nije dobar.

Ovo rješenje je dostupno na engleskom, francuskom i talijanskom jeziku te se može prevesti na ostale jezike kao dio programa "Izgradnja Europe za djecu i s djecom."

b. Partneri kampanje

Uz posvećivanje kampanje roditeljima, skrbnicima i djeci, potaknuli smo vlade država članica Vijeća Europe na uspostavljanje nacionalnih timova za provedbu kampanje koji će obuhvatiti sve relevantne čimbenike: ministarstva nadležna za socijalne poslove, pravosuđe, zdravstvo, obrazovanje, mladež te informacijske i komunikacijske tehnologije, članove parlamenta, lokalne i regionalne vlasti, pravobranitelje za djecu, organizacije civilnog društva, udruge roditelja i mreže stručnjaka (u medicinskim, obrazovnim, zdravstvenim, pravosudnim i skrbničkim sektorima).

Međuvladin sektor Vijeća Europe ima vrlo važnu ulogu u promicanju mjera na nacionalnoj razini, pripremanju programa suradnje u različitim područjima, poput podizanja razine svijesti mladih, izradu materijala za obuku nastavnika i materijala za seksualni odgoj, promicanje pravosuđa naklonjenog djeci i socijalnih službi za djecu žrtve seksualnog nasilja.

Parlamentarna skupština Vijeća Europe, usvajanjem Preporuke 1934 (2010.) o "Zlostavljanju djece u ustanovama: osiguravanje punopravne zaštite žrtava", odlučila je podržati kampanju dajući parlamentarnu dimenziju usmjerenu na podizanje razine svijesti i promicanje potpisivanja, ratifikacije i provedbe Konvencije iz Lanzarotea kroz nacionalne parlamente. U ovu je svrhu trenutno u izradi priručnik za članove parlamenata koji će im olakšati promidžbu temeljnih dokumenata na nacionalnoj razini (tisak se očekuje u siječnju 2011.), a mreža predstavnika parlamenata je u uspostavi te će se oni prvi puta sastati tijekom Prvog dijela zasjedanja Skupštine (24.- 28. siječnja 2011.). Ostale aktivnosti poglavito će obuhvatiti pripremu izvješća vezanih uz pitanje seksualnog zlostavljanja djece, kao i organizaciju saslušanja i rasprava na europskoj i nacionalnoj razini.

Lokalne i regionalne vlasti pozvane su na pridruživanje kampanji informiranjem i motiviranjem radnih skupina i nacionalnih saveza lokalnih i regionalnih vlasti. Nacionalni savezi mogu se pridružiti timovima za provedbu nacionalnih kampanja u svojim državama članicama Vijeća Europe. Na lokalnoj razini mogu promicati održavanje okruglih stolova i seminara na kojima će sudjelovati predstavnici obrazovanja i zaštite djece lokalne razine, donositelji odluka, mediji i roditelji, a s ciljem uklanjanja seksualnog nasilja nad djecom. Lokalne i regionalne vlasti imaju važnu ulogu u uspostavljanju višedisciplinarnih centara i agencija naklonjenih djeci za pomoć djeci žrtvama seksualnog zlostavljanja radi izbjegavanja sekundarne viktimizacije. Politička volja na ovoj razini je stoga iznimno važna.

Pravobranitelji za djecu ključni su partneri u provedbi kampanje te kroz svoj redovni program rada mogu pridonijeti širenju materijala kampanje djeci i roditeljima. Oni također imaju ključnu ulogu u pomaganju vladama pri uspostavljanju strategije koja će dovesti do potpisivanja i ratifikacije Konvencije uz Lanzarotea.

Medijski stručnjaci (TV, radio, tisak, internet) pozvani su na sudjelovanje u kampanji zbog pokrivanja tema koje se na nju odnose i događanja vezanih uz ratifikaciju Konvencije iz Lanzarotea, ali i zbog podrške u definiranju i uspostavljanju svoje prakse koja je od značaja za zaštitu djece od seksualnog nasilja. Medijski stručnjaci, u suradnji sa stručnjacima za prava i zaštitu djece, na primjer, mogu organizirati seminare o etičkim aspektima intervjuiranja djece koja su izložena traumatičnom iskustvu seksualnog nasilja. Nadalje, pozornost se može usmjeriti na kodeks ponašanja pri prijavljivanju slučajeva seksualnog nasilja.

Nevladine organizacije koje promiču prava djece imaju ključnu ulogu u kampanji s obzirom na to da je njihov doprinos od vitalne važnosti zbog podrške i održavanja bliske povezanosti s roditeljima i djecom. One pružaju bolje razumijevanje potreba i mjera koje treba poduzeti. Cilj Vijeća Europe je surađivati s organizacijama i mrežama u razmjeni informacija, savjeta političke i pravne naravi, kao i praktičnim primjerima i sredstvima zaštite djece radi ukidanja seksualnog nasilja nad djecom. Nevladine organizacije se potiču na omogućavanje širenja znanja distribuiranjem materijala za podizanje razine svijesti i organiziranjem seminara i radionica s ciljem razvijanja kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti, donositelja odluka, državnih službenika, roditelja i djece koji su vezani uz pitanja dječjih prava, seksualnog nasilja nad djecom i zaštitu djece. Organizacije i skupine civilnog društva također se pozivaju na sudjelovanje u planiranju i provedbi nacionalne kampanje i praćenju rezultata. Nadalje, upravo se civilno društvo nalazi u najboljem položaju kojim može osigurati da se djecu u njihovim zajednicama sasluša, zaštiti i poštuje. U nastojanjima da se seksualno nasilje nad djecom iskorijeni Vijeće Europe ohrabruje skupine civilnog društva da osiguraju da se dječji glas čuje jasno i glasno te da ih se ozbiljno shvaća.

Europske i nacionalne mreže stručnjaka koje rade s djecom (osobito u području pravosudnih, obrazovanih, zdravstvenih i socijalnih službi) bit će pozvane na pružanje savjeta, širenje informacija i pomoć u osmišljavanju i provedbi politika.

Javno-privatna partnerstva imat će mogućnost podržati kampanju pružajući pomoć u podizanju razine svijesti svojim kanalima. To se primjerice može učiniti u turističkoj i zrakoplovnoj industriji, lancima hotela, željezničkim i taksi poduzećima. Materijale kampanje također mogu koristiti i promicati industrije koje se bave proizvodnjom dječje odjeće. Veliki potencijal postoji u uključivanju dobavljača internetskih usluga, telefonskim tvrtkama i velikim internetskim stranicama koje mogu pomoći u stvaranju i promicanju sigurnog on-line okruženja za djecu. Mogućnosti su neograničene - jedini je uvjet taj da inicijative moraju ostati unutar opsega kampanje i promicanja Konvencije iz Lanzarotea.

povratak

preskoči na navigaciju